สภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรรายปักษ์

15 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
1 – 15 กุมภาพันธ์ 2567
16 – 31 มกราคม 2567
1-15 มกราคม 2567
16 – 31 ธันวาคม 2566
1 – 15 ธันวาคม 2566
16 – 30 พฤศจิกายน 2566
1 – 15 พฤศจิกายน 2566
16 – 31 ตุลาคม 2566
1-15 ตุลาคม 2566
16 – 30 กันยายน 2566
1-15 กันยายน 2566
16 – 31 สิงหาคม 2566
1 – 15 สิงหาคม 2566
16 – 31 กรกฎาคม 2566
1-15 กรกฎาคม 2566