สภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรรายปักษ์

1 – 15 มิถุนายน 2567
16-31 พฤษภาคม 2567
1 – 15 พฤษภาคม 2567
16 – 30 เมษายน 2567
1-15 เมษายน 2567
16 – 31 มีนาคม 2567
1 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2567
15 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
1 – 15 กุมภาพันธ์ 2567
16 – 31 มกราคม 2567
1-15 มกราคม 2567
16 – 31 ธันวาคม 2566
1 – 15 ธันวาคม 2566
16 – 30 พฤศจิกายน 2566
1 – 15 พฤศจิกายน 2566
16 – 31 ตุลาคม 2566