สภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรรายปักษ์

16 – 30 กันยายน 2566
1-15 กันยายน 2566
16 – 31 สิงหาคม 2566
1 – 15 สิงหาคม 2566
16 – 31 กรกฎาคม 2566
1-15 กรกฎาคม 2566
16 – 30 มิถุนายน 2566
16-30 เมษายน 2566
1 – 15 เมษายน 2566
16 – 31 มีนาคม 2566
1 – 15 มีนาคม 2566
16 – 28 กุมภาพันธ์ 2566
1 – 15 กุมภาพันธ์ 2566
16 – 31 มกราคม 2566
1 – 15 มกราคม 2566
16 – 31 ธันวาคม 2565