สภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรระยะเวลา 7 วัน

21 – 27 มิถุนายน 2567
19 – 25 มิถุนายน 2567
17 – 23 มิถุนายน 2567
14-20 มิถุนายน 2567
12 – 18 มิถุนายน 2567
10 – 16 มิถุนายน 2567
7-13 มิถุนายน 2567
5-11 มิถุนายน 2567
3 – 9 มิถุนายน 2567
31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2567
29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2567
27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567
24 – 30 พฤษภาคม 2567
22 – 28 พฤษภาคม 2567
15 – 21 พฤษภาคม 2567
13 – 19 พฤษภาคม 2567