สภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรระยะเวลา 7 วัน

1 – 7 ธันวาคม 2566
29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2566
27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2566
24 – 30 พฤศจิกายน 2566
22-28 พฤศจิกายน 2566
20 – 26 พฤศจิกายน 2566
17 – 23 พฤศจิกายน 2566
15 – 21 พฤศจิกายน 2566
13 – 19 พฤศจิกายน 2566
10 – 16 พฤศจิกายน 2566
8 – 14 พฤศจิกายน 2566
6 – 12 พฤศจิกายน 2566
3 – 9 พฤศจิกายน 2566
1 – 7 พฤศจิกายน 2566
30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566
27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566