สภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรระยะเวลา 7 วัน

15 – 21 พฤษภาคม 2567
13 – 19 พฤษภาคม 2567
10 – 16 พฤษภาคม 2567
8-14 พฤษภาคม 2567
6 -12 พฤษภาคม 2567
3 – 9 พฤษภาคม 2567
1 – 7 เมษายน 2567
29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567
26 เมษษยน – 2 พฤษภาคม 2567
24 – 30 เมษายน 2567
22 – 28 เมษายน 2567
19 – 25 เมษายน 2567
17-23 เมษายน 2567
15 – 21 เมษายน พ.ศ. 2567
12 – 18 เมษายน 2567
10 – 16 เมษายน 2567