สภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรระยะเวลา 7 วัน

3 – 9 มิถุนายน 2567
31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2567
29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2567
27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567
24 – 30 พฤษภาคม 2567
22 – 28 พฤษภาคม 2567
15 – 21 พฤษภาคม 2567
13 – 19 พฤษภาคม 2567
10 – 16 พฤษภาคม 2567
8-14 พฤษภาคม 2567
6 -12 พฤษภาคม 2567
3 – 9 พฤษภาคม 2567
1 – 7 เมษายน 2567
29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567
26 เมษษยน – 2 พฤษภาคม 2567
24 – 30 เมษายน 2567