สภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรระยะเวลา 7 วัน

23 – 29 มกราคม 2566
20 – 26 มกราคม 2566
18 – 24 มกราคม 2565
16 – 22 มกราคม 2566
13 – 19 มกราคม 2566
11-17 มกราคม 2566
9 – 15 มกราคม 2566
6 – 12 มกราคม 2566
4 – 10 มกราคม 2566
2-8 มกราคม 2566
30 ธันวาคม 2565 – 5 มกราคม 2566
28 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566
26 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566
23 – 29 ธันวาคม 2565
21 – 27 ธันวาคม 2565
19 – 25 ธันวาคม 2565