สภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรระยะเวลา 7 วัน

20 – 26 มีนาคม 2566
17 – 23 มีนาคม 2566
15-21 มีนาคม 2566
13 – 19 มีนาคม 2566
10 – 16 มีนาคม 2566
8 – 14 มีนาคม 2566
3 – 9 มีนาคม 2566
1 – 7 มีนาคม 2566
27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566
24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566
22-28 กุมภาพันธ์ 2566
20 – 26 กุมภาพันธ์ 2566
17 – 23 กุมภาพันธ 2566
15 – 21 กุมภาพันธ์ 2566
13 – 19 กุมภาพันธ์ 2566
10 – 16 กุมภาพันธ์ 2566