สภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ

18 – 24 มีนาคม 2567
11 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2567
4 – 10 มีนาคม 2567
26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม พ.ศ. 2567
19 – 25 กุมภาพันธ์ 2567
12 – 18 กุมภาพันธ์ 2567
5 – 11 กุมภาพันธ์ 2567
29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567
22 – 28 มกราคม 2567
15 – 21 มกราคม 2567
8 – 14 มกราคม 2567
1 – 7 มกราคม 2567
25-31 ธันวาคม 2566
18 – 24 ธันวาคม 2566
11 – 17 ธันวาคม 2566
4 – 10 ธันวาคม 2566