สภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ

18 – 24 กันยายน 2566
11-17 กันยายน 2566
4-10 กันยายน 2566
28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566
21 – 27 สิงหาคม 2566
14 – 20 สิงหาคม 2566
7 – 13 สิงหาคม 2566
31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม
24 – 30 กรกฎาคม 2566
17 – 23 กรกฎาคม 2566
10 – 16 กรกฎาคม 2566
26 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2566
19-25 มิถุนายน 2566
12 – 18 มิถุนายน 2566
24-30 เมษายน 2566
17-23 เมษายน 2566