สภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ

17 – 23 มิถุนายน 2567
10 – 16 มิถุนายน 2567
3-9 มิถุนายน 2567
27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567
20 – 26 พฤษภาคม 2567
13-19 พฤษภาคม 2567
6 – 12 พฤษภาคม 2567
29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567
22 – 28 เมษายน 2567
15 – 21 เมษายน 2567
8 – 14 เมษายน 2567
1 – 7 เมษายน 2567
25-31 มีนาคม 2567
18 – 24 มีนาคม 2567
11 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2567
4 – 10 มีนาคม 2567